Glavni meni

 

TUTIN – Tutin

TUTIN – Tutin

PBW

TUTIN

TUTIN – Tutin

Broj dresa

Prezime i ime

Godina
rođenja
Broj
licence
Visina
(cm)
Mesto u timu
Ugovor
Ugovor ističe
na kraju

1.

METOVIĆ MINA  1998  6701  164  T

2.

 NASUFOVIĆ SAJMA
 1995  6702  160  T

3.

 ĐOKOVIĆ JELENA
1992  6722 176  P  UKI-02  2016/17

4.

 ZAHITOVIĆ BELKISA
 1997  6704  178  B

5.

HAMZIĆ AJLA
 1995  6705  165  L  UKI-02 2016/17

6.

 KOŽAR ERNA
 2001  6706  180  B

7.

FETAHOVIĆ AMINA
 2000  6707  174  T

8.

 DREKOVIĆ ALMA
 1996  6708  182  P

9.

 DREKOVIĆ AMRA
 1996  6709  182  B

10.

 KAJIĆ MIRELA
 1985  6710  180  K

11.

 ŠEMSOVIĆ DINA
 2001  6712  167  P

12.

 ŠEMSOVIĆ RIJALDA
 1998  6711  166  L

13.

 FETAHOVIĆ AMRA
 2000  6713  169  P

14.

 DEDEIĆ AIDA
 1995  6714  182  B

15.

 KAČAPOR SAMRA
 1997  6715  175  P

16.

 REDŽIĆ AMINA
 1998  6716  176  B

17.

JUSOVIĆ RIJALDA
 2000  6717  175  B

18.

FETAHOVIĆ DŽENA
 2002  6718  173  P

19.

 RADIĆ SAJIĆ IVANA
 1985  6721  175  T  UKI-02  2016/17

20.

SKENDEROVIĆ DALILA
 2001  6720  163  T
 
Trener GEGIĆ RIFAT
C/6751
 

Tehničar - T

Trener

C/
 

Korektor - K

Trener

C/
 

Primač - P

Statističar

 DERDEMEZ ANESA
S/6771
 

Bloker - B

Statističar

S/
 

Libero - L

Lekar

M/
 

 

Lekar

M/
   

Fizioterapeut

T/
   

Fizioterapeut

T/
   
MARKOVIĆ TAMARA 4413 1996 165 53 229 230 L